Connect with us

Viral

 ‘Dimple Creation G0ne Wr0ng’-  Tertarik Dengan Iklan Pembuatan Lesung Pipit Buatan, Gadis Tanggung Kec4’catan Kekal Pada Pipi

Published

on

dimple

Salam semua 😊. Bagi yang dah share mengenai viral mengenai kes kmk berhubung “F4ILED DIMPLE CREATION”

Mungkin ada penjelasan dari pihak kmk sendiri yang belum jelas mengenai k3s tok sebenarnya. Kmk akan share kr0nologi k3s tok seperti dibawah. Kmk menggunakan bahasa baku agar jelas dan difahami oleh semua pihak.

dimple

Pada tarikh 18 Julai 2021 saya telah melihat iklan membuat servis “Dimple Creation” daripada rakan facebook saya bernama “Darlingz Lily” yang merupakan Agent kepada “Vibrant Frau Beauty” pada ketika itu atau penama pemilik/pembuat servis, nama facebook “Sandra Andrew Khan”

Saya tertarik dengan iklan dan harga yang dit4warkan oleh Vibrant Frau Beauty (Sandra Andrew Khan) pada ketika itu dimana harga tersebut lebih rendah daripada tempat lain. Saya telah membuat temujanji dengan “Darlingz Lily “tanpa membuat u’sul periksa atau meny3lidiki terlebih dahulu mengenai kes4hihan sijil/pengiktir4fan pihak mereka dalam bidang kecantikan.

Bertarikh 21 Julai 2021, dimana tarikh tersebut merupakan hari pertama saya pergi ke tempat “as called” beautician yang bernama Sandra Andew Khan (Vibrant Frau Beauty) yang beralamat di sebuah RUMAH, No 1085 Lorong D6, Taman Satria Jaya (BDC)

dimple

Kali pertama semasa pr0ses dijalankan, saya diberikan keizinan merakam pr0ses membuat dimple tersebut daripada awal sehingga akhir pr0ses, namun pr0ses tidak berjalan lancar, kerana hasil “Dimple Creation” di sebelah kiri tidak memu4skan, dan benang sebelah kiri pipi saya harus di c4but semula, dan perlu menunggu kemb4ng bengk4k untuk surut, bagi membolehkan pihak mereka untuk melakukan pr0ses tersebut sekali lagi.

Untuk makluman dimple yg di sebelah kanan pada ketika itu tidak mengalami sebarang mas4alah. Hanya dimple pada sebelah kiri.

Setelah selesai melakukan servis tersebut, saya telah membayar s3rvis itu yang bernilai RM500 dan pembayaran adalah secara tun4i.

13 December 2021

Pada tarikh ini, saya telah mula merasakan s4kit dan tidak selesa pada dimple creation yang telah dibuat oleh Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty), terasa seperti ada sesuatu yg tidak selesa di bahagian dimple sebelah kanan saya, setelah benang dari dimple itu terputus. Saya merasakan pipi saya di sebelah kanan telah semakin mulai kemb4ng & tumbuh isi kecil yang berukuran 1 cm (sebesar sebiji fishball)

dimple

Saya berfikir mungkin ianya merupakan k3san n0rmal, kerana ini adalah kali pertama saya membuat pemb3d4han dimple, dan saya tidak diberikan penjelasan penj4gaan secara terperinci setelah dimple creation dilakukan, dan tiada follow up pemerh4tian ke atas pr0gress peny3mbuhan daripada pihak Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) dalam bentuk kad ataupun bertulis untuk direk0dkan.

Saya juga telah bertanya secara langsung kepada Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) dengan menggunakan applikasi whatsapp, di nombor telefon nya 011******6 namun tidak mendapat resp0n segera, jadi saya telah berhubung dengan Ag3nt kepada Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) pada ketika itu, “Darlingz Lily”

Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) telah membalas pesanan melalui applikasi whatsapp dengan Ag3nt bernama Darlingz Lily pada masa itu, dengan menyuruh saya pergi membeli antibi0tiks dan membuang ketum’buhan tersebut. Hanya itu sahaja. Tiada khidmat nasih4t penjag4an/raw4tan keb3rsihan pun diberikan oleh Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty).

Kerana tidak mampu menahan kes4kitan akibat ketumbuhan daripada keg4galan Dimple Creation tersebut, dimana ia semakin membesar dan memb3ngkak di muka saya dan menjej4skan rutin harian saya, s4kit dan ngilu apabila ketumbuhan tersebut berg3sel dengan gigi saya, sehingga menyebabkan saya tidak mampu melakukan rutin harian seperti biasa dan suk4r untuk makan, saya telah membuat pemeriks4an dengan D0ctor P4kar di Kli’nik Pergigian Anmas pada 9 Februari 2022.

Saya pergi berjumpa d0ktor p4kar di (Kli’nik P4kar Pergigian Anmas) untuk membu4ng ketumbu’han tersebut, iaitu ketu’mbuhan daripada DIMPLE CREATION F4ILED daripada s3rvis Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty)

Saya telah menerima 3 j4hitan kecil di bahagian ketul4n atau ketu’mbuhan tersebut. Selepas pulang dari Kli’nik Pergigian Anmas, Kuching, saya sekali lagi menghubungi “as called” beautician bernama Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) berhubung perkara ini, bagi tujuan tunt’utan ganti ru’gi kos perub4tan daripada keg4galan dimple cre4tion yang yang menyebabkan ketum’buhan tersebut, berjumlah RM640.00 dan RM500 untuk harga yang telah saya b4yar bagi s3rvis dimple creation tersebut.

dimple

Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) sebaliknya cuma  memb4yar ganti rugi sebanyak RM500.00 sahaja (nilai s3rvis dimple yang telah dibuat pada tarikh 21 Julai 2021) dan RM140 pula merupakan bay4ran bagi ub4t seperti didalam resit yang saya sertakan dibawah. Jumlah gantirugi yang saya terima daripada Sandra Andrew Khan bernilai RM640 adalah TIDAK TERMASUK K0S membu4ng k3tulan keg4galan dimple tersebut. Kerana Sandra Andrew Khan meng4takan itu bukan keg4galan daripada dimple creation, sebaliknya ia memberit4hu ketumbuhan tersebut diseb4bkan “hygi3ne matter”

Dalam masa yg sama, Sandra Andrew Khan malah memuat naik status di dalam applikasi whatsapp beb4urkan si’ndir4n kepada saya.

dimple dimpleSetelah dua minggu selepas saya membu4ng ketulan tersebut (28/2/22) saya berjumpa semula dengan D0ctor Pakar di Klinik Pergigian Anmas untuk membuka j4hitan tersebut. Semasa pr0ses membuka j4hitan, d0ktor mengesahkan masih ada isi ketulan kecil dimana ketul4n tersebut s4ngat dek4t dengan s4luran kelenjar air liur di pipi kanan saya.

Semasa pr0ses membu4ng ketul4n/ketumbuhan kecil tersebut, d0ktor MENJUMPAI TALI NYLON masih ters3kat didalam ketu’lan, iaitu tali yg digunakan untuk menghasilkan dimple tersebut. Seperti info yang diberitahu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty), pada awal tali nylon tersebut akan berubah menjadi isi, namun setelah beberapa bulan berlalu dari tarikh 21 Julai 2022, sis4 benang tersebut masih ada lagi.

dimple

Melalui proses pembu4ngan kali ke-2 tersebut, saya telah membayar k0s perub4tan sebanyak RM330.00

Untuk kali yang ke sekalian kalinya lagi, Saya menghubungi Sandra Andrew Khan semula melalui applikasi whatsapp, tetapi tidak mendapat sebarang resp0nd dari pihak terbabit iaitu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty)

Kerana tidak mendapat mklum balas daripada pihak Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) berkenaan ganti ru’gi dan perkara yang telah terjadi, saya telah membuat alt3rnatif lain, iaitu dengan membuat siar4n langsung di facebook milik saya, “Mamas Bii” pada tarikh 28 Febuary 2022.

Setelah membuat siaran langsung dalam facebook milik saya, keesokan hari nya, Sandra Andrew Khan telah memberi resp0n dengan menghubungi saya menggunakan applikasi whatsapp sejurus selepas p0sting siaran langsung saya menjadi viral.

dimple dimple

Dia meminta saya untuk memad4m p0sting siaran langsung saya dan meminta saya untuk menyel3saikan mas4alah ini secara peribadi, namun dia masih men3gaskan bahawa dia memerlukn buk’ti punca ketumbuhan tersebut adalah daripada kel4laian daripada beliau sendiri.

dimple

Sekiranya keg4galan Dimple Creation adalah berpun’ca daripada saya sendiri, secara l0gik nya infeksi akan terk3na pada kedua-dua belah pipi. Namun secara jelasnya, ketu’mbuhan hanya berlaku pada sebelah pipi sahaja.

Saya memberikan Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) gambar r3sit bagi meminta ganti ru’gi bill perub4tan untuk sesi yang ke 2 pada tarikh 28 Februari di Klinik Pergigian Anmas.

Keesokkan harinya pada tarikh 1 March 2022, saya telah menerima pesanan dari applikasi whatsapp dari B3kas Agent Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) mengatakan bahawa Sandra Andrew Khan telahpun mem4sukkan duit sebanyak RM1,000.00 di akaun bank milik saya, MASTURA BINTI ASMI, di CIMB BANK 703*****08.

dimple

Namun Sandra Andrew Khan tidak memberikan apa-apa penj3lasan atau butiran pemb4yaran tersebut kepada saya sendiri, tetapi saya hanya mendapat tahu daripada pihak ke 3 mengenai pembay4ran nya.

Pada tarikh 3 March 2022 saya telah menerima banyak tangkap layar daripada rakan-rakan mengenai siaran langsung posting facebook saya “Mamas Bii” yang telah tular di media sosial yang bertarikh 28 Febuary lalu.

Saya telah divir4l oleh pemilik facebook bernama “Robbie Leonard”, dan daripada suntingan status facebooknya menyatakan agar saya membuat kenyataan perm0honan m4af pada pihak mereka Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute), dan juga telah menulis dengan panjang lebarnya berkenaan situ4si yang mereka hadapi, dimana pemilik facebook tersebut Robbie Leonard telah menyatakan bahawasanya saya telah menj3jaskan perniagaan estetik yang Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) pada ketika ini, dan nama baik pihak nya.

Saya juga telah diberikan N0tice Of Demand Letter melalui aplikasi whatsapp daripada pihak mereka iaitu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) dan keny4taan dalam surat tersebut menyatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan und4ng-und4ng di atas kejadian yang berlaku.

Untuk itu, saya, Mastura Binti Asmi ingin menegaskan bahawa saya hanya menuntut ganti rugi perub4tan saya pertama sebanyak RM630.00, dimple creation yang telah g4gal RM500.00 dan raw4tan susulan saya yang terakhir sekali bernilai RM330.00 pada tarikh 28 Febuary sahaja. Tidak term4suk ganti ru’gi tel4dan dan ganti ru’gi am yang sepatutnya saya perolehi.

dimple

Saya juga meminta Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) untuk membuat perm0honan m4af kepada saya secara terbuka, dan saya akan berbesar hati untuk menutup k3s ini dan tidak memanj4ngkan isu tersebut lagi. Daripada keg4galan pertama servis “Dimple Creation” Sandra Andrew Khan, dia tidak prnah mengaku kes4lahan mahupun memi’nta m4af atau merasa bers4lah terhadap kej4dian yang telah menimpa ke atas diri saya.

Saya telah men4nggung s4kit yang berpanj4ngan, serta mengalami kec4tatan kek4l pada pipi saya, dimana D0ctor Pakar mengatakan bahawa pipi saya tidak dapat dij4hit lagi kerana telah berlub4ng dan ianya adalah kec4catan yang saya terpaksa tanggung untuk seumur hidup saya.

Hanya perm0honan ma4f secara terbuka yang saya pinta, namun Pihak Sandra Andrew Khan berk3ras untuk mel4njutkan perkara ini ke peringkat und4ng-und4ng. Dan saya akan mempert4hankan h4k saya sebagai pengguna dan pes4kit akan turut mel4njutkan perkara ini ke peringk4t undng-undng tertinggi.

Demi mempert4hankan h4k & m4ruah saya sebagai pengguna. Saya membaca setiap k0men & perkongsian yang berb4ur fitn4h terhadap saya di dalam media sosial facebook, ini juga menj3jaskan em0si dan fikiran saya, setelah em0si terganggu oleh kes4kitan, saya terganggu oleh k0men dan perk0ngsian yang berunsur fitn4h.

Kepada komen nasihat, dan komen lainnya. Saya mengambil ianya sebagai iktib4r & peng4jaran. Saya mem4afkan semua komen & perkongsian  dengan hati yang lapang dan terbuka. Saya juga menyeru kepada wanita di luar sana untuk lebih berani mempert4hankan h4k & bersu4ra, disamping itu selid’ikilah dan pastikan beautician tersebut bert4uliah & diiktiraf oleh K K M agar tidak terjadi apa yang telah terjadi kepada saya. Jadikan kejadian yang menimpa diri saya ini sebagai peng4jaran dan iktibar buat semua.

Diharapkan penjelasan ini dapat menjelaskan serba sedikit tentang isu yang sedang berlaku. Dibawah saya sertakan sebahagian buk’ti-bukt’i chat, inv0ice dari Klinik, video semasa dimple dilakukan.

Mngsa sebenar,

Mastura (Mamas)

4.3.2022

Sekian terima kasih..

Sumber : Mamas Bii

Semasa

Sudah Seminggu Ditinggalkan Di Pusat Jagaan, Warga Emas Ini Masih Berharap Dapat Beraya Bersama Keluarga

Published

on

Sudah Seminggu Ditinggalkan Di Pusat Jagaan, Warga Emas Ini Masih Berharap Dapat Beraya Bersama Keluarga

Benarlah kata orang, seorang ibu atau bapa boleh menjaga 10 orang anak tapi 10 orang anak tak mungkin dapat jaga seorang ibu atau ayah.

Jika dulu, pusat penjagaan warga emas akan menempatkan individu yang tiada waris tetapi kini boleh dikatakan warga emas yang dimasukkan ke situ adalah yang dihantar sendiri oleh anak-anak dek kerana tidak sanggup menjaga mereka.

Memang tidak dinafikan, menjaga orang tua memerlvk4n kesabaran yang tinggi. Malah ada kalanya, seperti menjaga budak kecil yang suka merengek namun adalah tidak wajar untuk mengabaikan insan yang banyak berjasa dan berkorban untuk membesarkan kita ini di sisa usia sebegitu.

TONTON VIDEO DISINI

Sewaktu kunjungan beberapa orang artis yang menziarahi warga emas yang ditempatkan di Pusat Jagaan Mahmudah, Semenyih Selangor, sempat mereka menemubual beberapa penghuni di situ.

Setiap penghuni ada cerita tersendiri. Ada yang redha ditinggalkan disitu, ada yang memendam duk4 dan ada juga yang memilih untuk memendam segala rasa.

Namun ada sesuatu yang mencuri perhatian dan meruntum jiwa, apabila ditanya kepada seorang warga emas lelaki yang baru sahaja seminggu berada di situ, “ Ada rindu sesiapa?”

Lantas pakcik tua itu terus men4ngis tanpa sebarang kata. Dari gerak gerinya sudah cukup untuk menggambarkan keduk4an dihatinya.

Menurut pegawai yang bertugas disini, pakcik tersebut baru seminggu tinggal di sana dan masih berharap dapat balik raya dengan keluarga.

Sewaktu semua pelawat mahu pulang, sekali lagi pakcik tersebut menitiskan air mata seakan berat untuk melepaskan.

Menjengah di ruangan komen. ramai yang bersimpati dengan nasib warga emas di sana. Malah ada yang menitipkan pesanan agar yang masih mempunyai ibu bapa, jagalah mereka sebaiknya kerana merekalah insan yang banyak berkorban untuk membesarkan kita sedari kecil dulu.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.
Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Inspirasi

Orang Lain Buang Selimut Buruk, Tuala Koyak. Aku Kutip Buat Pasu Bunga Buat Duit Tepi

Published

on

Orang Lain Buang Selimut Buruk, Tuala Koyak. Aku Kutip Buat Pasu Bunga Buat Duit Tepi

Mempunyai pemikiran yang kreatif adalah menjadi syarat utama untuk kekal ‘survive’ dalam cabaran ekonomi yang ada pada hari ini. Apa sahaja yang boleh menjana duit boleh diusahakan untuk mencari pendapatan tambahan.

Begitulah yang telah terjadi kepada seorang pemuda yang telah menghasilkan pasu bunga dengan menggunakan barang terpakai dan terbuang seperti tuala buruk yang sudah dibuang orang.

Pemuda yang bernama Mohamad Hazhlee Azid ini berkata, dia telah menghasilkan pasu bunga itu hanya sekadar suka-suka untuk mengisi masa lapang semasa tempoh PKP.

Beliau yang berusia 24 tahun itu berkongsi, tambahan pula, rumahnya itu yang terletak di Tunjung Kota Bharu Kelantan cukup banyak dihiasi pokok-pokok bunga yang dijaga oleh ibunya.

“Saya ni bekerja sebagai kontraktor dan buat kerja-kerja wiring kalau ada projek. Bila saya takde job ni, saya buatlah sesuatu daripada apa yang nampak boleh dilakukan di rumah.

‘Mak pun memang suka bercucuk tanam pokok-pokok bunga. Maka timbullah idea untuk buat pasu bunga dengan menggunakan barang-barang yang terpakai. Kongsinya kepada mstar.

Beliau yang lebih dikenali sebagai Pok Lie itu berkata pasu bunga itu menggunakan sumber barang-barang seperti bakul sampah, baldi, bekas makanan terpakai dan termasuk tin biskut.

“Bekas pasu yang dibina akan ditampal dengan meletakkan satu lapisan kain samada tuala atau selimut lama yang sudah koyak, ianya dicampur dengan bancuhan simen untuk memastikan ketebalannya dan lebih kukuh.

“Penggunaan kain yang telah dicelup dengan simen itu boleh menimbulkan kesan 3D (tiga dimensi). Daripada kain atau tuala buruk tu terbuang begitu sahaja, lebih saya manfaatnya, ujarnya yang turut terlibat dalam kerja membuat rumah secara sambilan.

Menurut Pok Lie yang juga anak kedua dari lapan beradik, proses menghasilkan pasu itu mengambil masa sehari di mana bahan yang telah dicelup dengan simen perlukan masa untuk dikeringkan.

‘Selepas bancuhan simen itu kering, saya sapu lagi satu lapisan simen untuk pasu bunga itu jadi lebih tebal dan kukuh. Pagi-pagi saya buat, petang dah boleh kering selepas dijemurkan. Bila sudah kering baru saya akan cat.

Sekiranya ada permintaan, saya pertimbangkan juga untuk menjualnya sebagai pendapatan tambahan.

“Cumanya cabaran yang dihadapi adalah sekiranya hujan, kerana pasu-pasu bunga yang disalut simen perlu dikeringkan dulu” kongsinya sambil memaklumkan kebanyakan bahan terbuang diperoleh dari keluarga dan kawan-kawan.

Pok Lie menyatakan” setakat ini, sudah 20 pasu dengan pelbagai saiz dan bentuk telah saya hasilkan, sambil menambah pada peringkat awal semua dibuat untuk kegunaan sendiri di rumah untuk ibunya.

“Namun apabila saya dah susun dan jemur di luar rumah, memang orang-orang akan terlihat dan ada juga yang terus berminat untuk membeli.

Pasu bunga buatan tangan yang dihasilkan ini bukan sekadar untuk meletakkan pokok tetapi keunikan yang ada padanya boleh menaikkan seri rumah.

‘Sebenarnya, apa yang saya cuba lakukan ini lebih kepada memenuhi kepuasan, saya tengok macam mana orang lakukannya melalui sumber youtube dan saya cuba buat sendiri mengikut kreativiti yang ada.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.
Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Semasa

Berpuluh tahun pandu Wira lama, warga emas lepas ‘geram’ pegang stereng Perodua Bezza… Tekan minyak macam orang muda!

Published

on

Berpuluh tahun pandu Wira lama, warga emas lepas ‘geram’ pegang stereng Perodua Bezza… Tekan minyak macam orang muda!

KEBERADAAN sebuah kereta Perodua Bezza yang diparkir di bawah garaj rumahnya membuatkan seorang warga emas terpinga-pinga tentang siapakah pemilik kenderaan itu.

Menerusi sebuah video yang tular di TikTok, lelaki berkenaan dilihat hanya menuding jari ke arah kenderaan berkenaan dengan raut wajah penuh tanda tanya.

Tanpa berselindung, anak lelaki warga emas berkenaan segera memberitahu bahawa Perodua Bezza itu adalah miliknya sambil menghulurkan kunci kereta.

“Kereta baharu abah,” kedengaran suara si anak kepada bapanya yang masih tidak faham tentang situasi berkenaan.

Berkongsi cerita kepada mStar, anak warga emas berkenaan iaitu Mohd Faizal Eshak berkata, ia merupakan kejutan untuk bapanya yang berusia 78 tahun pada 1 Ramadan lalu.

Lebih mesra disapa Faizal, dia berkata bapanya, Eshak Buyong sebelum ini pernah menyuarakan hasrat untuk memiliki sebuah kereta baharu.

Faizal (tengah) bersama ibu bapanya di hadapan kereta baharu.

“Abah ada kereta Proton Wira yang sudah digunakan selama lebih 20 tahun. Kereta lama, jadi keadaan sudah tidak berapa elok macam kereta baharu tapi abah gagahkan juga.

“Saya berazam sejak Oktober tahun lepas nak belikan kereta untuk abah. Jika ikut queue (tempoh menunggu) dijangka pada Jun tahun ini.

“Tapi rezeki abah dapat cepat sebab ada pelanggan lain tak jadi nak beli. Alhamdulillah, nampaknya rezeki abah pada bulan Ramadan,” katanya kepada mStar.

Faizal (kanan) bersama keluarga dan ibu bapanya.

Mengenai kejutan yang dibuat di rumah ibu bapanya di Kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur, Faizal yang berusia 37 tahun berkata, bapanya mempunyai perwatakan yang ceria.

“Abah sebenarnya happy-go-lucky. Pada petang sebelum waktu buka puasa abah macam terkejut, siapa la yang parkir kereta kat garaj.

Alhamdulillah, rezeki Ramadan kali ni… abah boleh bawa mak dengan kereta baharu pergi berjalan-jalan masa Hari Raya nanti.
MOHD FAIZAL ESHAK
ANAK
“Macam tak puas hati sebab kereta lama dia pun parkir di luar garaj. Apabila saya dan isteri beritahu kereta tu sebenarnya untuk dia, memang abah terkejut.

“Abah memang teruja sangat sampaikan tak sempat bawa masuk beg plastik makanan yang dibelinya ke rumah, terus pergi test drive dulu,” ujar anak keempat daripada lima beradik itu,

Ibu (kiri) dan bapa Faizal meniti usia emas.

Sejak bersara daripada bekerja di sebuah kilang, bapanya yang dikenali sebagai Haji Ripin di Kampung Sungai Penchala banyak menggunakan kereta untuk ke masjid, pergi minum di kedai dan membeli barang-barang dapur.

Namun, Faizal yang mengusahakan bisnes produk madu berkata, Hari Raya kali ini lebih bermakna buat ibu bapanya kerana kereta baharu tersebut dapat digunakan untuk pergi menziarah teman-teman dan saudara-mara.

Hari Raya kali ini lebih bermakna kerana bapa Faizal boleh menggunakan kereta untuk pergi menziarah bersama ibunya.

“Alhamdulillah, rezeki Ramadan kali ni… abah boleh bawa mak dengan kereta baharu pergi berjalan-jalan masa Hari Raya nanti.

“Masa test drive hari tu, terkejut juga abah tekan paddle minyak bawa laju. Mungkin selama ni dia kena tekan paddle minyak lebih sebab pandu kereta lama.

“Jadi, saya pesan abah supaya kawal pemanduan dan tak perlu tekan paddle minyak kuat sangat. Kereta lama dan baharu tak sama. Semoga perjalanan abah sentiasa selamat,” katanya.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.
Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Trending

WE ARA FAMILY NZ DIGITAL NETWORK