Connect with us

Viral

 ‘Dimple Creation G0ne Wr0ng’-  Tertarik Dengan Iklan Pembuatan Lesung Pipit Buatan, Gadis Tanggung Kec4’catan Kekal Pada Pipi

Published

on

dimple

Salam semua 😊. Bagi yang dah share mengenai viral mengenai kes kmk berhubung “F4ILED DIMPLE CREATION”

Mungkin ada penjelasan dari pihak kmk sendiri yang belum jelas mengenai k3s tok sebenarnya. Kmk akan share kr0nologi k3s tok seperti dibawah. Kmk menggunakan bahasa baku agar jelas dan difahami oleh semua pihak.

dimple

Pada tarikh 18 Julai 2021 saya telah melihat iklan membuat servis “Dimple Creation” daripada rakan facebook saya bernama “Darlingz Lily” yang merupakan Agent kepada “Vibrant Frau Beauty” pada ketika itu atau penama pemilik/pembuat servis, nama facebook “Sandra Andrew Khan”

Saya tertarik dengan iklan dan harga yang dit4warkan oleh Vibrant Frau Beauty (Sandra Andrew Khan) pada ketika itu dimana harga tersebut lebih rendah daripada tempat lain. Saya telah membuat temujanji dengan “Darlingz Lily “tanpa membuat u’sul periksa atau meny3lidiki terlebih dahulu mengenai kes4hihan sijil/pengiktir4fan pihak mereka dalam bidang kecantikan.

Bertarikh 21 Julai 2021, dimana tarikh tersebut merupakan hari pertama saya pergi ke tempat “as called” beautician yang bernama Sandra Andew Khan (Vibrant Frau Beauty) yang beralamat di sebuah RUMAH, No 1085 Lorong D6, Taman Satria Jaya (BDC)

dimple

Kali pertama semasa pr0ses dijalankan, saya diberikan keizinan merakam pr0ses membuat dimple tersebut daripada awal sehingga akhir pr0ses, namun pr0ses tidak berjalan lancar, kerana hasil “Dimple Creation” di sebelah kiri tidak memu4skan, dan benang sebelah kiri pipi saya harus di c4but semula, dan perlu menunggu kemb4ng bengk4k untuk surut, bagi membolehkan pihak mereka untuk melakukan pr0ses tersebut sekali lagi.

Untuk makluman dimple yg di sebelah kanan pada ketika itu tidak mengalami sebarang mas4alah. Hanya dimple pada sebelah kiri.

Setelah selesai melakukan servis tersebut, saya telah membayar s3rvis itu yang bernilai RM500 dan pembayaran adalah secara tun4i.

13 December 2021

Pada tarikh ini, saya telah mula merasakan s4kit dan tidak selesa pada dimple creation yang telah dibuat oleh Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty), terasa seperti ada sesuatu yg tidak selesa di bahagian dimple sebelah kanan saya, setelah benang dari dimple itu terputus. Saya merasakan pipi saya di sebelah kanan telah semakin mulai kemb4ng & tumbuh isi kecil yang berukuran 1 cm (sebesar sebiji fishball)

dimple

Saya berfikir mungkin ianya merupakan k3san n0rmal, kerana ini adalah kali pertama saya membuat pemb3d4han dimple, dan saya tidak diberikan penjelasan penj4gaan secara terperinci setelah dimple creation dilakukan, dan tiada follow up pemerh4tian ke atas pr0gress peny3mbuhan daripada pihak Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) dalam bentuk kad ataupun bertulis untuk direk0dkan.

Saya juga telah bertanya secara langsung kepada Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) dengan menggunakan applikasi whatsapp, di nombor telefon nya 011******6 namun tidak mendapat resp0n segera, jadi saya telah berhubung dengan Ag3nt kepada Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) pada ketika itu, “Darlingz Lily”

Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) telah membalas pesanan melalui applikasi whatsapp dengan Ag3nt bernama Darlingz Lily pada masa itu, dengan menyuruh saya pergi membeli antibi0tiks dan membuang ketum’buhan tersebut. Hanya itu sahaja. Tiada khidmat nasih4t penjag4an/raw4tan keb3rsihan pun diberikan oleh Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty).

Kerana tidak mampu menahan kes4kitan akibat ketumbuhan daripada keg4galan Dimple Creation tersebut, dimana ia semakin membesar dan memb3ngkak di muka saya dan menjej4skan rutin harian saya, s4kit dan ngilu apabila ketumbuhan tersebut berg3sel dengan gigi saya, sehingga menyebabkan saya tidak mampu melakukan rutin harian seperti biasa dan suk4r untuk makan, saya telah membuat pemeriks4an dengan D0ctor P4kar di Kli’nik Pergigian Anmas pada 9 Februari 2022.

Saya pergi berjumpa d0ktor p4kar di (Kli’nik P4kar Pergigian Anmas) untuk membu4ng ketumbu’han tersebut, iaitu ketu’mbuhan daripada DIMPLE CREATION F4ILED daripada s3rvis Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty)

Saya telah menerima 3 j4hitan kecil di bahagian ketul4n atau ketu’mbuhan tersebut. Selepas pulang dari Kli’nik Pergigian Anmas, Kuching, saya sekali lagi menghubungi “as called” beautician bernama Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) berhubung perkara ini, bagi tujuan tunt’utan ganti ru’gi kos perub4tan daripada keg4galan dimple cre4tion yang yang menyebabkan ketum’buhan tersebut, berjumlah RM640.00 dan RM500 untuk harga yang telah saya b4yar bagi s3rvis dimple creation tersebut.

dimple

Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) sebaliknya cuma  memb4yar ganti rugi sebanyak RM500.00 sahaja (nilai s3rvis dimple yang telah dibuat pada tarikh 21 Julai 2021) dan RM140 pula merupakan bay4ran bagi ub4t seperti didalam resit yang saya sertakan dibawah. Jumlah gantirugi yang saya terima daripada Sandra Andrew Khan bernilai RM640 adalah TIDAK TERMASUK K0S membu4ng k3tulan keg4galan dimple tersebut. Kerana Sandra Andrew Khan meng4takan itu bukan keg4galan daripada dimple creation, sebaliknya ia memberit4hu ketumbuhan tersebut diseb4bkan “hygi3ne matter”

Dalam masa yg sama, Sandra Andrew Khan malah memuat naik status di dalam applikasi whatsapp beb4urkan si’ndir4n kepada saya.

dimple dimpleSetelah dua minggu selepas saya membu4ng ketulan tersebut (28/2/22) saya berjumpa semula dengan D0ctor Pakar di Klinik Pergigian Anmas untuk membuka j4hitan tersebut. Semasa pr0ses membuka j4hitan, d0ktor mengesahkan masih ada isi ketulan kecil dimana ketul4n tersebut s4ngat dek4t dengan s4luran kelenjar air liur di pipi kanan saya.

Semasa pr0ses membu4ng ketul4n/ketumbuhan kecil tersebut, d0ktor MENJUMPAI TALI NYLON masih ters3kat didalam ketu’lan, iaitu tali yg digunakan untuk menghasilkan dimple tersebut. Seperti info yang diberitahu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty), pada awal tali nylon tersebut akan berubah menjadi isi, namun setelah beberapa bulan berlalu dari tarikh 21 Julai 2022, sis4 benang tersebut masih ada lagi.

dimple

Melalui proses pembu4ngan kali ke-2 tersebut, saya telah membayar k0s perub4tan sebanyak RM330.00

Untuk kali yang ke sekalian kalinya lagi, Saya menghubungi Sandra Andrew Khan semula melalui applikasi whatsapp, tetapi tidak mendapat sebarang resp0nd dari pihak terbabit iaitu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty)

Kerana tidak mendapat mklum balas daripada pihak Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beauty) berkenaan ganti ru’gi dan perkara yang telah terjadi, saya telah membuat alt3rnatif lain, iaitu dengan membuat siar4n langsung di facebook milik saya, “Mamas Bii” pada tarikh 28 Febuary 2022.

Setelah membuat siaran langsung dalam facebook milik saya, keesokan hari nya, Sandra Andrew Khan telah memberi resp0n dengan menghubungi saya menggunakan applikasi whatsapp sejurus selepas p0sting siaran langsung saya menjadi viral.

dimple dimple

Dia meminta saya untuk memad4m p0sting siaran langsung saya dan meminta saya untuk menyel3saikan mas4alah ini secara peribadi, namun dia masih men3gaskan bahawa dia memerlukn buk’ti punca ketumbuhan tersebut adalah daripada kel4laian daripada beliau sendiri.

dimple

Sekiranya keg4galan Dimple Creation adalah berpun’ca daripada saya sendiri, secara l0gik nya infeksi akan terk3na pada kedua-dua belah pipi. Namun secara jelasnya, ketu’mbuhan hanya berlaku pada sebelah pipi sahaja.

Saya memberikan Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) gambar r3sit bagi meminta ganti ru’gi bill perub4tan untuk sesi yang ke 2 pada tarikh 28 Februari di Klinik Pergigian Anmas.

Keesokkan harinya pada tarikh 1 March 2022, saya telah menerima pesanan dari applikasi whatsapp dari B3kas Agent Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) mengatakan bahawa Sandra Andrew Khan telahpun mem4sukkan duit sebanyak RM1,000.00 di akaun bank milik saya, MASTURA BINTI ASMI, di CIMB BANK 703*****08.

dimple

Namun Sandra Andrew Khan tidak memberikan apa-apa penj3lasan atau butiran pemb4yaran tersebut kepada saya sendiri, tetapi saya hanya mendapat tahu daripada pihak ke 3 mengenai pembay4ran nya.

Pada tarikh 3 March 2022 saya telah menerima banyak tangkap layar daripada rakan-rakan mengenai siaran langsung posting facebook saya “Mamas Bii” yang telah tular di media sosial yang bertarikh 28 Febuary lalu.

Saya telah divir4l oleh pemilik facebook bernama “Robbie Leonard”, dan daripada suntingan status facebooknya menyatakan agar saya membuat kenyataan perm0honan m4af pada pihak mereka Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute), dan juga telah menulis dengan panjang lebarnya berkenaan situ4si yang mereka hadapi, dimana pemilik facebook tersebut Robbie Leonard telah menyatakan bahawasanya saya telah menj3jaskan perniagaan estetik yang Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) pada ketika ini, dan nama baik pihak nya.

Saya juga telah diberikan N0tice Of Demand Letter melalui aplikasi whatsapp daripada pihak mereka iaitu Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) dan keny4taan dalam surat tersebut menyatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan und4ng-und4ng di atas kejadian yang berlaku.

Untuk itu, saya, Mastura Binti Asmi ingin menegaskan bahawa saya hanya menuntut ganti rugi perub4tan saya pertama sebanyak RM630.00, dimple creation yang telah g4gal RM500.00 dan raw4tan susulan saya yang terakhir sekali bernilai RM330.00 pada tarikh 28 Febuary sahaja. Tidak term4suk ganti ru’gi tel4dan dan ganti ru’gi am yang sepatutnya saya perolehi.

dimple

Saya juga meminta Sandra Andrew Khan (Vibrant Frau Beaute) untuk membuat perm0honan m4af kepada saya secara terbuka, dan saya akan berbesar hati untuk menutup k3s ini dan tidak memanj4ngkan isu tersebut lagi. Daripada keg4galan pertama servis “Dimple Creation” Sandra Andrew Khan, dia tidak prnah mengaku kes4lahan mahupun memi’nta m4af atau merasa bers4lah terhadap kej4dian yang telah menimpa ke atas diri saya.

Saya telah men4nggung s4kit yang berpanj4ngan, serta mengalami kec4tatan kek4l pada pipi saya, dimana D0ctor Pakar mengatakan bahawa pipi saya tidak dapat dij4hit lagi kerana telah berlub4ng dan ianya adalah kec4catan yang saya terpaksa tanggung untuk seumur hidup saya.

Hanya perm0honan ma4f secara terbuka yang saya pinta, namun Pihak Sandra Andrew Khan berk3ras untuk mel4njutkan perkara ini ke peringkat und4ng-und4ng. Dan saya akan mempert4hankan h4k saya sebagai pengguna dan pes4kit akan turut mel4njutkan perkara ini ke peringk4t undng-undng tertinggi.

Demi mempert4hankan h4k & m4ruah saya sebagai pengguna. Saya membaca setiap k0men & perkongsian yang berb4ur fitn4h terhadap saya di dalam media sosial facebook, ini juga menj3jaskan em0si dan fikiran saya, setelah em0si terganggu oleh kes4kitan, saya terganggu oleh k0men dan perk0ngsian yang berunsur fitn4h.

Kepada komen nasihat, dan komen lainnya. Saya mengambil ianya sebagai iktib4r & peng4jaran. Saya mem4afkan semua komen & perkongsian  dengan hati yang lapang dan terbuka. Saya juga menyeru kepada wanita di luar sana untuk lebih berani mempert4hankan h4k & bersu4ra, disamping itu selid’ikilah dan pastikan beautician tersebut bert4uliah & diiktiraf oleh K K M agar tidak terjadi apa yang telah terjadi kepada saya. Jadikan kejadian yang menimpa diri saya ini sebagai peng4jaran dan iktibar buat semua.

Diharapkan penjelasan ini dapat menjelaskan serba sedikit tentang isu yang sedang berlaku. Dibawah saya sertakan sebahagian buk’ti-bukt’i chat, inv0ice dari Klinik, video semasa dimple dilakukan.

Mngsa sebenar,

Mastura (Mamas)

4.3.2022

Sekian terima kasih..

Sumber : Mamas Bii

Inspirasi

Pelajar kelas hujung dan kaki p0nteng berjaya b4ngkit! Dulu PMR tak ada A, kini ikuti ijazah kedua… setiap bul4n dapat RM20,000

Published

on

Pelajar kelas hujung dan kaki p0nteng berjaya b4ngkit! Dulu PMR tak ada A, kini ikuti ijazah kedua… setiap bul4n dapat RM20,000

Siapa s4ngka dari sikap sering pont3ng sekolah dan keputusan peperiks4an yang mengec3wakan, seorang pemuda bangk1t melakukan transf0rmasi ‘bukan biasa-biasa’.

Kejayaan tersebut dik0ngsikannya menervsi sebuah video di apl1kasi TikT0k.

Pemuda berkenaan, Nik Izzuddin Omary Nik Omar, berkata dalam peper1ksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dia mencatatkan keputusan yang kurang memvaskan.

Anak muda berusia 24 tahun itu memberitahu, keadaan itu disebabkan oleh kedeg1lan dan sik4p sambil lew4nya terhadap pelajaran selain masalah dis1plin di sekolah.

Ken4ngan… Nik (kanan) bersama arw4h ibu bapa dan adik-adiknya.

“Saya akui hanya banyak main-main PMR tahun 2013. Sudahlah p0nteng kelas di sekolah, kelas tu1syen pun saya tak datang.

“Keputus4n PMR saya langsung tak ada A. B pun ada 3 je, lebih banyak C. Saya masih ingat masa dalam dewan peperiksaan, saya tak tahu nak jawab apa,” katanya.

Lebih mesra disapa Nik, katanya, ibu kandungnya men1nggal dunia pada 2012, manakala bapa kandung dijempvt Ilahi pada tahun yang sama dia menduduki PMR.

“Sedih bila orang yang kita sayang perg1 buat selama-lam4nya, jadi semangat pun hil4ng. Masa tu belum mat4ng dan saya pernah terfik1r saya ni tiada masa depan,” ujar anak kelapan daripada 12 beradik itu.

Nik (dua, kanan) aktif dalam sukan taekwondo ketika di un1versiti.

Namun, anak kelahiran Pasir Mas, Kelantan itu mula menyed4ri tentang tanggvngjawab besarnya pada diri dan keluarga selepas mendapat kepvtusan PMR yang tervk.

Malah4n, dia bersyukur kerana rakan-rakan di kelas sewaktu di Tingkatan Empat memberikannya mot1vasi untuk memberi tumpvan kepada pelajaran.

Jika dulu tak berjaya, jangan berputvs asa. Apa yang penting ada kem4huan, biar perlah4n-lah4n tapi ada perkemb4ngan kons1sten.

“Walaupun belajar di kelas ‘hvjung’ tapi sebenarnya ramai yang mempunyai minat untuk belajar tetapi mereka tiada pemaham4n. Jadi, kami membantu antara satu sama lain.

“Syukur, keputus4n Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) jauh lebih baik dengan 6A. Saya kemudian meny4mbung pengaj1an di peringkat asasi sebelum mengikuti Ijazah Sarjana Muda Und4ng-Und4ng di Univers1ti Islam Antarab4ngsa Malaysia (UIAM),” kata Nik.

Mencari pengal4man menjual sate.

Di UIAM, prestas1nya menunjukkan peningkatan apabila dua sem3ster ter4khir mencat4tkan keputusan dengan pencap4ian dekan menerusi purata nilai gred (GPA) 3.6 ke atas.

“Keputusan sem3ster lain bukan tak okay, tapi sipi-sipi nak dekan, dengan GPA sekitar 3.5,” katanya yang turut akt1f dalam sukan taekwondo sehingga mew4kili un1versiti ke Kejohanan Majlis Sukan Un1versiti Malaysia (Masum) pada 2015.

Selain itu, pemuda yang turut berg1at akt1f dalam sukan badminton ini juga berj1nak-j1nak dalam bisn3s secara kecil-kecilan untuk menj4na pendapatan samp1ngan.

Dulu (kiri) ketika di sekolah menengah dan kini bergelar pelajar un1versiti.

“Macam-macam yang saya jual, termasuk jual sate. Dan kini selepas tam4t pengaji4n dalam Ijazah Sarjana Muda Und4ng-Und4ng, saya mencebvri bisn3s percetakan (printing).

“Bisn3s ini ada pot3nsi apabila saya dan rakan niaga boleh capai pendap4tan kas4r RM20,000 sebulan. Bagi saya yang masih belajar berniaga, jvmlah itu cukup besar,” katanya.

Nik yang bakal meny4mbung peng4jian dalam Ijazah Sarjana Muda kedua (double degree) dalam jurus4n Und4ng-Und4ng Syariah di UIAM bersyukur dengan transf0rmasinya sejak kir4-kir4 lapan tahun lalu.

“Jika dulu tak berjaya, jangan berputus asa. Apa yang penting ada kem4huan, biar perl4han-l4han tapi ada perkemb4ngan kons1sten. InsyaAllah kita boleh berjaya,” katanya.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Viral

Gempa Bumi: Turkiye Bersedih, Bencana Berlaku Ketika Ramai Sedang Tidur

Published

on

Gempa Bumi: Turkiye Bersedih, Bencana Berlaku Ketika Ramai Sedang Tidur

Situasi getir berlaku di Turkiye dan Syria ketika ini disebabkan gempa bumi kuat yang berlaku sekitar jam 4.17 pagi tadi waktu tempatan.

Menurut laporan Harian Metro, Pengerusi pertubuhan Muslim Care Malaysia Society (MCM) cawangan Turkiye, Mohammad Khatib berkata setakat ini, bencana alam itu meragut nyawa sekurang-kurangnya 284 mangsa selain mencederakan ribuan mangsa lain.
“Kebanyakan mangsa menyangka dunia sudah kiamat. Lebih menyedihkan apabila ramai kanak-kanak terkorban akibat ditimpa runtuhan kediaman masing-masing. Mereka tidak sempat lari menyelamatkan diri berikutan sedang tidur ketika itu.
“Gempa bumi ini menyebabkan kerosakan teruk kepada kediaman dan bangunan membabitkan Wilayah Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay dan Kilis,” katanya.
Presiden MCM, Zulkifli Wahijan pula berkata, pihaknya akan segera bertindak dengan melakukan misi kemanusiaan selain memaklumkan bahawa suhu di bawah paras beku – 5 darjah celcius di lokasi menyebabkan lagi kesukaran kepada mangsa terlibat.

“Setakat ini dilaporkan 1,710 bangunan dan kediaman musnah dalam bencana alam terbesar itu. Malah angka korban dijangka terus meningkat berikutan kejadian gempa bumi susulan 7.2 skala Richter yang dilaporkan berlaku di Malatya, Turkiye.
“Setakat ini wakil MCM di Turkiye sudah berada di lokasi kejadian bagi menyertai usaha mencari dan menyelamat. Keberadaan mereka sebagai usaha awal MCM menyampaikan bantuan secepat mungkin selain menyalurkan maklumat tepat lagi cepat,” ujarnya.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Semasa

Tak sanggup tengok wanita berkemban, pakai boxer keluar ambil barang… Pekerja kurier berkira-kira nak resign, enggan tanggung dosa

Published

on

Tak sanggup tengok wanita berkemban, pakai boxer keluar ambil barang… Pekerja kurier berkira-kira nak resign, enggan tanggung dosa

TIDAK jauh beza dengan rider penghantar makanan, pekerja syarikat kurier turut berdepan pelbagai cabaran ketika melunaskan tugasan mereka.

Selain mengejar masa dan berdepan risiko keselamatan di jalan raya, ragam pelanggan juga kadang-kala boleh membuatkan mereka pening kepala.

Baru-baru ini, seorang pekerja kurier dikenali sebagai Hafiz Rani tampil berkongsi luahan hatinya mengenai sikap pelanggan yang sering berpakaian tidak sopan.

Pesan pemuda itu, dia berharap pelanggan dapat menghormatinya sebagai lelaki dan tidak sesekali keluar dalam keadaan yang mengaibkan.

Pemuda itu berkata, dia mahu berhenti kerja sekiranya kejadian itu terus berlarutan. (Gambar Hiasan)

“Aku nak tegur dan bagi nasihat sikit ya. Aku ni bekerja kurier. Kau orang pun tahu kan prosedur operasi standard (SOP) sebelum pass barang, aku kena isi maklumat dan ambil sign pelanggan.

“Tolong hormat sikit saya sebagai lelaki ya. Ni tak. Ada yang keluar pakai towel, pakai boxer, tak pakai baju kecil dan yang berkemban pun ada,” luahnya di Facebook.

Tambah Hafiz lagi, dia juga merancang untuk berhenti kerja sekiranya kejadian itu terus berlaku pada masa akan datang.

Tolong hormat sikit saya sebagai lelaki ya… ada yang keluar pakai towel, pakai boxer, tak pakai baju kecil.
HAFIZ RANI
“Kalau lah situasi ini berterusan, InsyaAllah aku akan berhenti kerja. Mungkin bagi sesetengah perempuan itu biasa.

“Tapi bagi aku orang Islam amat luar biasa. Please take note ya. Sama-sama kita. Selamat beramal,” tulisnya lagi.

Perkongsian yang dibuat menerusi group Facebook B40 Buat Apa Harini itu turut meraih lebih 100 komen netizen yang bersimpati dengannya.

Malah, netizen turut menyelar sikap perempuan yang diceritakan Hafiz dan menganggap mereka sebagai manusia yang tidak mempunyai perasaan malu.

“Alhamdulillah terbaik bang. Semoga murah segala urusan abang. Tak semua orang yang boleh buat macam abang, sanggup berhenti kerja sabab benda macam tu.

“Memang tak tahu malu orang macam ni. Terdedah sana-sini pakai ketat macam saiz baju adik dia.

“Perempuan sekarang mahal pada hantaran kahwin sahaja,” tulis beberapa netizen.

Pekerja kurier berdepan pelbagai cabaran setiap hari. (Gambar hiasan Freepik)

Dalam pada itu, beberapa individu turut mencadangkan agar kaum wanita yang beragama Islam agar mengenakan telekung atau jubah jika mahu mengambil tempahan daripada pekerja penghantaran.

“Bagi pelanggan perempuan kena standby telekung kalau nak keluar ambil barang.

“Aku pun paling senang akan ambil jubah atau telekung dan terus sarung je, itu paling cepat dan mudah kalau tiba-tiba abang kurier sampai depan rumah,” kata beberapa netizen.

PERHATIAN: Pihak Admin RealMerah tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantausemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Continue Reading

Trending

WE ARA FAMILY NZ DIGITAL NETWORK